دوره آموزش مجازی سیستم های اطفاء حریق آبی

سرفصل ها:

1- انواع سیستم های اسپرینکلر

2- طبقه بندی مکان ها با توجه به خطر

3- جانمایی و فاصله بین اسپرینکلر ها

4- فاصله اسپرینکلر ها از موانع

5- ترکیب و پیکربندی شبکه لوله کشی

6- مفاهیم هیدرولیک

7- تئوری محاسبات هیدرولیکی و حل مسئله نمونه

8- مروری بر قوانین اطفاء سازمان آتش نشانی

9- تجهیزات و اجزاء سیستم اسپرینکلر

  • برچسب ها :

دیدگاه ها

Azad shajiei

طراحی.نظارت.اجرا

پاسخ

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.