دوره سیستم های اطفای حریق آبی

سرفصل 

1-انواع سیستم های اسپرینکلر

2-طبقه بندی مکان ها با توجه به خطر

3-جانمایی و فاصله بین اسپرینکلر

4-ترکیب و پیکربندی

5-مفاهیم هیدرولیک

6-تئوری محاسبات هیدرولیکی و حل مسئله نمونه

7-مروری بر قوانین اطفا سازمان آتش نشانی 

8-تجهیزات و اجزا سیستم اسپرینکلر

  • برچسب ها :

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.