دوره آموزش مجازی کنترل دود

– سرفصل ها : 1- مقدمه و مفاهیم سامانه های کنترل دود 2-الزامات ، استاندارد ها، مقررات و دستور العمل های ملی و بین المللی سامانه های کنترل دود 3-آشنایی با سامانه های تهویه و تخلیه دود پارکینگ 4-بررسی روش های طراحی سامانه های تهویه و تخلیه دود پارکینگ معرفی سامانه های محدود سازی دود […]

ادامه مطلب

دوره مجازی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

دوره آموزش مجازی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: 1- تعاریف و علائم اختصاری 2-انواع تصرفات ساختمانی 3- دسته بندی انواع ساختار ها 4-مواد و مصالح مقاوم دربرابر حریق 5-بخش های سه گانه راه خروج 6- سیستم اعلام حریق 7-ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند برای ثبت نام در دوره آموزش مجازی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان […]

ادامه مطلب