سرفصل دوره :

* کلیات حقوق کار، تاریخچه پیدایش حقـوق کار قوانین کار در ایران – حوادث ناشی از کار
* تحلیل و بررسی مواد فصل چهارم قانـون کار
* شرایط کار زنان و نوجوانان از منظر ایمنی
* آشنایی با نقش اداره بازرسی کار و شرح وظایف بازرسان کار در حوزه ایمنی
* معرفی کلی آییـــن نامـــه های حفاظت فنــی و بهداشت کار
* درس آموزی از حوادث ناشی از کار و بررسی چند حادثه ناشی ازکار در کشور

شماره حساب 915996068
شماره شبا IR100160000000000915996068
بانک کشاورزی به نام شرکت آریا کوشا پادرا

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.