* چگونگی تدوین و ویژگی های خط مشی در شرکت
* تدوین نمودار سازمانی شرکت با تکیه بر موارد HSE
* تعریف شرح وظایـف اعضـا و کمیـته HSE و دیـگر اعضای مرتبط
* گردش کار شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
* برنامه آموزشی ایمنی ،‌بهداشتی و زیست محیطی
* چگونگی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و تهیه و تکمیل فرمهای مربوطه
* دستورالعمل های مرتبط با HSE

شماره حساب 915996068
شماره شبا IR100160000000000915996068
بانک کشاورزی به نام شرکت آریا کوشا پادرا

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.