خدمات علمی و پژوهشی

امروزه، علم روز، با سرعت سرسام آوری در دنیا تولید و منتشر می یابد. در هر ثانیه و در گوشه گوشه جهان، دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی، گروه های تحقیقاتی، کارگروه های تخصصی و بزرگان دنیای فن آوری و تکنولوژی به نتایج جدید دست یافته و دنیای پیرامون خود را متحول می سازند.

در چنین بستری، گردش صحیح اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات بین المللی نقش چشمگیری در مدیریت زمان و سرمایه دارند به طوریکه طی ده سال اخیر رشد محققان جهانی تا سه برابر بیش از رشد جمعیت در دنیا بوده است. 

در حوزه صنعت و تولید، نمایشگاه های سالیانه کشورهای پیشرفته دنیا، تنها بخشی از ویترین عظیم تحولات صنعتی است. پیشرفت تکنولوژی، راه حل های دنیا برای مسائلی است که ممکن است امروز یا روزگاری در آینده، دغدغه ما نیز باشد.

در حوزه محافظت در برابر حریق (Fire Protection) و از حدود 200 سال پیش تا امروز، موسسات بزرگ مولف، نهادهای تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین ابرشرکت های پیشرو به سرعت در حال تدوین دستاوردهای خود و بروزرسانی علوم پیشین می باشند.

در کشور ما نیز، از گذشته تا امروز قوانین و ضوابط حوزه ایمنی و آتش نشانی توسط سازمان های ذیربط تدوین شده و در اختیار فعالان قرار گرفته اند. بالطبع، آغاز این اقدامات متاخر از بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا بوده و این فاصله خود گویای اهمیت تحقیقات و پژوهش جامع در این عرصه می باشد.

واحد مطالعات و پژوهش شرکت آریا کوشا پادرا، با در اختیار داشتن کارشناسان علوم مرتبط و دسترسی به کلیه کدها، استانداردها و مقالات بروز حوزه ایمنی، ارتباط با موسسات بین المللی و مشاوره اساتید و کارشناسان برجسته حوزه حریق به عنوان پایگاه علمی-پژوهشی این حوزه، به دستاوردهای درخور توجهی دست یافته است که به برخی از آنها در ذیل اشاره می گردد.

 

– تحقیقات علمی و عملکردی در رابطه با تجهیزات ایمنی و اطفای حریق
–  مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

– مشارکت در تدوین قوانین و دستورالعمل ها (طراحی، نصب، بازرسی، نگهداری و )…

– تدوین مقالات علمی و محتوای کاربردی
– تحلیل کدها و استانداردهای ملی و بین المللی و مشاوره استانداردسازی تجهیزات

– خدمات تحقیقات بازار

– خدمات تخصصی تحقیقات صنعت
–  خدمات و مشاوره تحقیق و توسعه (از تحقیقات بازار تا ایجاد محصول و توسعه کسب و کار)

با ما در تماس باشید

برای اطلاعات بیشتر جهت خدمات علمی و پژوهشی و مشخصات خود را پرکنید.